DNA Ve Genetik Kod

* Kalıtsal bilgilerimiz hücrelerimizde çekirdekteki kromozomlarda bulunur . Kromozomlar DNA ve proteinlerin birleşiminden oluşur .

Kromozom = DNA + Protein

* DNA ( Deoksiribo Nükleik Asit ) hücrelerimizdeki yönetici moleküldür . Vücudumuzdaki solunum , boşaltım vb. yaşamsal faaliyetler DNA kontrolündedir . DNA çift sarmallı iplik yapısındadır .

* Kromozomun yapısında bulunan DNA ‘nın belirli bölgesine gen denir . DNA ‘yı bir bir merdiven olarak düşünecek olursak bu merdivene ait basamakları oluşturan yapılar nükleotitlerdir . DNA ‘ nın yapı birimi nükleotitlerdir . Kalıtsal yapıları oluşturan maddeler büyükten küçüğe doğru sıralanırsa ;

– Kromozom > DNA > Gen > Nükleotit

* Bir nükleotit = Fosfat , şeker ve organik bazdan oluşmaktadır .

* DNA ‘da Adenin ( A ) , Timin ( T ) , Guanin ( G ) ve Sitozin ( C ) olmak üzere 4 çeşit nükleotit vardır .

* DNA zincirinde Adenin nükleotitinin karşısında her zaman Timin nükleotiti vardır .

A = T

* DNA zincirinde Guanin nükleotitinin karşısında Sitozin nükleotiti vardır .

G = C

* Her canlının birbirinden farklı olmasının nedeni ” nükleotit sayısının ve sıralamasının farklı olmasıdır ” .
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir