Özel ders performansı artırır…

Öğrenciler, özel dersler sayesinde öğrenme sürecinde daha fazla ilerleme kaydedebilirler. Öğrenciler, sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri özel derslerde daha detaylı bir şekilde ele alarak kavrayabilirler. Bu da öğrencilerin akademik başarılarını arttırabilir.