Cebirsel İfadelerin Farklı Şekilde Yazılması

* Cebirsel ifadeler çarpanlarına ayrılarak farklı şekillerde yazılabilir .

Örneğin ;

* 6a2 . b = 2a . 3ab = b . 3a . 2a

* -x3y2 . 2x2y = x5 . ( -2y3 ) = -2x5y3

a3b2c5 = ab . abc . ac4

* Bir sayı ve bir cebirsel ifade ile parantezli bir cebirsel ifadenin çarpımında , parantez dışındaki ifadeler ile parantez içindeki ifadeler çarpılır .

Örneğin ;

* 2 . ( a + 3 ) = 2 . a + 2 . 3 = 2a + 6

* x . ( x – 5 ) = x . x – x . 5 = x2 – 5

* 2x . ( 6 – x2 ) = 2x . 6 – 2x . x2 = 12x – 2x3

* -y . ( 3y + 1 ) = -y . 3y – y . 1 = -3y2 – y

* İki terimli olan iki cebirsel ifadenin çarpımında , çarpanların birindeki terimler , diğer çarpandaki her bir terim ile ayrı ayrı çarpılır .

Örneğin ;

* ( x – 2 ) . ( x + 2 ) = x . x + x . 2 – 2 . x – 2 . 2

= x2 + 2x – 2x – 4

= x2 – 4

* ( 2x – 2 ) . ( x – 3 ) = 2x . x + 2x . ( -3 ) – 2 . x – 2 . ( -3 )

= 2x2 – 6x – 2x + 6

= 2x2 – 8x + 6

Cebirsel İfadelerde Çarpma İşlemi

* Cebirsel ifadelerle çarpma işlemi yapılırken bilinmeyenler kendi arasında , katsayılar kendi arasında çarpılır . Son durumda bulunan sonuçlar tekrar çarpılır .

Örneğin ;

* x . x = x2

* 5a . 3a = 15a2

* 3x2y . 2xy3 = 6x3y4

* a . a . a . a = a4

* -a . 2a . ( -3a ) = 6a3

* 10a2b3 . ( -5ab2 ) = 50a3b5