SEVİYE BELİRLEME

Öğrencimiz ile ilk görüşmemizde küçük bir seviye belirleme testi yapıyoruz. Bu test öğrencimizin ön bilgisi hakkında bilgi sahibi olmamız ve öğrenciye uygun yol haritası çizebilmemiz açısından önemli ilk aşama.

PROGRAM BELİRLEME

SBT (Seviye Belirleme Testi) sonucuna veli ve öğrencimizle birlikte haftalık ders sayısı, ders saatleri ve günlerini tespitinde bulunuyoruz. Seviyesine uygun kaynak belirleme ile sınav maratonuna başlıyoruz.

PERFORMANS TAKİP

Öğrencimizle derslere başlamamız ile birlikte bir takım öğrencilik görevlerini yerine getirip getirmediği konusunda takipte olacağız. Verilen testleri çözüp, çözmediği. Konu tekrarı yapıp yapmadığı konusunda tespitlerimizi paylaşacağız.

Piyasada ki kaynakları sizler için araştırıyoruz!

LGS ( Liselere Giriş Sınavı) kapsamında bir çok yayın evi, bir çok kaynak üretiyor ve ne yazık ki bir çoğu para tuzağı olmaktan öteye geçemiyor. Öğrencilerimizin bizler için ayırdıkları zamanın kıymetinin farkındayız. Bu sebeple zamanın verimli geçmesi amacıyla orjinal kaynakları arıyor, buluyor ve dijital ortamda arşivliyoruz. Bunları derste öğrencilerimize sunup nokta atışı avantajlar sağlamalarını sağlıyoruz. Bizi kaliteli kılan en önemli fark tamda bu noktada fark ediliyor. Sadece ders süreciyle değil ders öncesi ve sonrası ödevlerimizin farkındayız. MEB'in yayınladığı kaynakları referans alarak içerik geçiştiriyoruz. Rutin olmayan soru tiplerine karşı yabancı olmayan öğrenci bu süreçte kazananlara kulübünde ki yerini alır....

Çağın öğretmenleriyle çalışmak için bir fırsat...

Günümüz teknoloji çağında LGS grubu öğrencileri tam bir dijital çağ çocukları. Teknolojinin bir çok imkanından faydalanan, bilgiye kısa sürede erişebilecek yeteneklere sahip; ebeveynlerine göre ise "sabırsız" diye tanımlanan gençler. Öğrencilerle aynı dili konuşabilen, ne dediklerini anlama konusunda ebeveynlerinden farklı bir bir bakış açısına sahip öğretmenler "çağın öğretmenleri" olarak tanımlanabilir. Öğrencilerimiz bize whatsapp üzerinden soru sorabilirler, soru çözüm videoları, ses kayıtları veya çözüm screenshot  atabiliriz. Teknoloji parmaklarımızın ucunda!

qtq80-IkTUdr

ZAMAN KAYBI, KAN KAYBI...

15. yıllık özel ders tecrübesiyle LGS hazırlıkta profesyonel yardım ile başarıyı seçin!