Doğrunun Eğimi

Koordinat sisteminde denklemi y = mx + c olan bir doğrunun eğimi x’ in katsayısı olan m’ dir .

* Denklemi y = 3x – 7 olan doğrunun eğimi 3 ‘tür .

* Denklemi 4x + 2y = 10 olan doğrunun eğimini bulabilmek için önce y ‘ yi yalnız bırakmalıyız.

4x + 2y = 10 ——-> ( 4x’ i eşitliğin diğer tarafına taşıyalım . )

= 2y = – 4x + 10 ——-> ( Eşitliğin her iki tarafını 2’ye bölelim . )

= y = -2x + 5

Doğrunun eğimi x’ in katsayısı olan -2 ‘dir .

* x eksenine paralel doğruların eğimi sıfırdır .

* y eksenine paralel doğruların eğimi tanımsızdır .

* Koordinat sisteminde sağ tarafa eğik doğruların eğimi pozitiftir , sol tarafa eğik doğruların eğimi negatiftir .

* Koordinat sisteminde birbirine paralel doğruların eğimi eşittir. Birbirine dik doğruların eğimlerinin çarpımlarının -1 ‘dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir