LGS Matematik Konuları:

LGS Matematik Konuları 1 : ÇARPANLAR VE KATLAR

 • Alt Konu 1 — Çarpan Nedir?
 • Alt Konu 2 — Asal Sayılar
 • Alt Konu 3 — Asal Çarpan Nedir?
 • Alt Konu 4 — Asal Çarpanlara Ayırma
 • Alt Konu 5 — Bölen Listesi Yöntemi
 • Alt Konu 6 — Çarpan Ağacı Yöntemi
 • Alt Konu 7 — EBOB Nasıl Hesaplanır?
 • Alt Konu 8 — EKOK Nasıl Hesaplanır?
 • Alt Konu 9 — Aralarında Asal Sayılar
 • Alt Konu 10 — EBOB — EKOK Problemleri

LGS Matematik Konuları 2 : ÜSLÜ SAYILAR

 • Alt Konu 11 — Pozitif Tam Sayıların Kuvvetleri
 • Alt Konu 12 — Negatif Tam Sayıların Kuvvetleri
 • Alt Konu 13 — Tam Sayıların Negatif Kuvvetleri
 • Alt Konu 14 — Kesirli Sayıların Kuvvetleri
 • Alt Konu 15 — Üslü Sayılarda İşlemler
 • Alt Konu 16 — Sayıların 10’un Kuvvetleri ile Çözümlemesi
 • Alt Konu 17 — Bilimsel Gösterim

LGS Matematik Konuları 3 : KAREKÖKLÜ SAYILAR

 • Alt Konu 18 — Tam Kare Sayılar ve Karekökleri
 • Alt Konu 19 — Rasyonel ve İrrasyonel Sayılar
 • Alt Konu 20 — Kareköklü Sayının Hangi Tam Sayılar Arasında Olduğunu Bulma
 • Alt Konu 21 — Kareköklü Sayıyı a Kök b Şeklinde Yazma
 • Alt Konu 22 — Kareköklü Sayılarda Çarpma ve Bölme
 • Alt Konu 23 — Ondalıklı Sayıların Karekökünü Bulma
 • Alt Konu 24 — Kareköklü Sayılarda Toplama ve Çıkarma

LGS Matematik Konuları 4 : VERİ İŞLEME

LGS Matematik Konuları 5 : OLASILIK

 • Alt Konu 25 — Olasılık Nedir?
 • Alt Konu 26 — Eş olasılıklı Olaylar

LGS Matematik Konuları 5 : ÜÇGENLER

 • Alt Konu 27 — Üçgenler — Tekrar
 • Alt Konu 28 — Üçgenler — Yükseklik, Kenarortay ve Açıortay
 • Alt Konu 29 — Üçgeni Katlayarak Kenarortay ve Açıortay Bulma
 • Alt Konu 30 — Üçgenin Kenar Uzunlukları ve Açıları
 • Alt Konu 31 — Pisagor Bağıntısı

LGS Matematik Konuları 6 : DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ

 • Alt Konu 32 — Öteleme Hareketi
 • Alt Konu 33 — Yansıma Hareketi

LGS Matematik Konuları 7 : CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER

 • Alt Konu 34 — Cebirsel İfadeler
 • Alt Konu 35 — Cebirsel İfadelerle İşlemler
 • Alt Konu 36 — 1. Dereceden Denklemler
 • Alt Konu 37 — Özdeşlikler

LGS Matematik Konuları 8 : EŞLİK VE BENZERLİK

 • Alt Konu 38 — Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Alt Konu 39 — Çokgenlerde Eşlik ve Benzerlik

LGS Matematik Konuları 9 : DOĞRUSAL DENKLEMLER

 • Alt Konu 40 — Doğrusal Denklemler ve Grafikleri
 • Alt Konu 41 — Doğrunun Eğimi

LGS Matematik Konuları 10 : EŞİTSİZLİKLER

 • Alt Konu 42 — Eşitsizlik Nedir?
 • Alt Konu 43 — Eşitsizlik Nasıl Çözülür?

LGS Matematik Konuları 11 : GEOMETRİK CİSİMLER