Kalıtım Nedir ?

Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalına kalıtım ( genetik ) denir .

KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

GEN : Kromozom üzerinde bulunan ve kalıtsal özellikleri karakterleri taşıyan birimlerdir .

BASKIN GEN : Özelliğini her zaman gösteren gendir . Baskın gen büyük harf ile gösterilir . ( A , B , D , E gibi )

ÇEKİNİK GEN : Baskın gen olmadığı zaman etkisini gösteren gendir . Çekinik gen küçük harf ile gösterilir . ( a , b , d , e gibi )

ALEL GEN : Biri anneden biri babadan gelen gen çiftine alel gen denir .

GENOTİP : Gen yapısına genotip denir . Bireyin sahip olduğu genlerin toplamıdır . Genotip ; homozigot ( arı , saf ) veya heterozigot ( melez ) olabilir .

FENOTİP : Canlının dış görünüşüdür . Gen yapısının dışa yansımasıdır . Dış görünüşte gen yapısı ile birlikte çevreninde etkisi vardır .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir