Online Matematik özel ders

Türkiye’nin her yerinden her seviyede öğrenciye Online Matematik Özel Dersi veriyoruz. Öğrencilerimize pdf kaynaklar, seçme sorular, çalışma kağıtları sağlıyoruz. Onları sınava hazırlık konusunda yeterli seviyeye getirmek için azami gayret içerisindeyiz.

İLK DERSİMİZ ÜCRETSİZDİR…!

Anne ve babaların bu konuda ki kaygılarına saygı duyuyor, öğrenci ile uyum sağlayıp sağlamama, dersten istenilen ölçüde verim alıp alamama gibi seçenekleri düşündüğümüzden ilk dersi ücretsiz olarak veriyoruz. Bizde anne, babayız! Öğrencilerimizin başarılarına ortak olmak adına tüm birikimlerimizi siz değerli öğrencilerimize sunmaktan onur duyarız.

Ders hakkında daha detaylı bilgi ve ücretsiz ilk ders için lütfen iletişime geçiniz.

BİZE ULAŞIN…

Katıların Basıncı

BASINCIN ETKİLENDİĞİ ETKENLER

1- Basınç , ağırlıkla (kuvvet) doğru orantılıdır. Kuvvet arttıkça basınçta artar.

Örneğin ;

Bir tahtanın yere yaptığı basınç azken üst üste iki tahtanın yaptığı basınç daha fazladır .

2- Yüzey alanı ile ters orantılıdır . Kuvvet aynı kalmak şartıyla yüzey alanı arttıkça basınç azalır.

Örneğin ;


Bir iğne ucu sivri iken daha iyi batar , ucu körelmiş bir iğne zor batar .

NOT

Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynen iletir , fakat basınç aynen iletimez . Basınç yüzeyle ters orantılıdır .

* Basınç = Kuvvet / Yüzey Alanı formülü ile bulunur .

* N / 1m2 = 1 Pa (Pascal) dır . Pa (Pascal) basınç birimidir.Kalıtım Nedir

Kalıtsal özelliklerin nesilden nesile nasıl aktarıldığını araştıran bilim dalına kalıtım ( genetik ) denir .

KALITIM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

GEN : Kromozom üzerinde bulunan ve kalıtsal özellikleri karakterleri taşıyan birimlerdir .

BASKIN GEN : Özelliğini her zaman gösteren gendir . Baskın gen büyük harf ile gösterilir . ( A , B , D , E gibi )

ÇEKİNİK GEN : Baskın gen olmadığı zaman etkisini gösteren gendir . Çekinik gen küçük harf ile gösterilir . ( a , b , d , e gibi )

ALEL GEN : Biri anneden biri babadan gelen gen çiftine alel gen denir .

GENOTİP : Gen yapısına genotip denir . Bireyin sahip olduğu genlerin toplamıdır . Genotip ; homozigot ( arı , saf ) veya heterozigot ( melez ) olabilir .

FENOTİP : Canlının dış görünüşüdür . Gen yapısının dışa yansımasıdır . Dış görünüşte gen yapısı ile birlikte çevreninde etkisi vardır .

DNA Eşlemesi

Hücre bölüneceği zaman DNA kendisini eşler .

1- DNA’ nın iki ipliği bir fermuar gibi açılır. İki iplik birbirinden ayrılır .

2 – Sitoplazmada bulunan serbest nükleotidler yerleşir .

3 – DNA’ nın açılan karşısına nükleotidler yerleşir .

4 – Bu eşlemede Adenin nükletidinin karşısına Timin , Sitozin nükletidinin karşısına Guanin nükleotidi gelir .

5 – Birbirinin aynısı iki DNA oluşur .

DNA Ve Genetik Kod

* Kalıtsal bilgilerimiz hücrelerimizde çekirdekteki kromozomlarda bulunur . Kromozomlar DNA ve proteinlerin birleşiminden oluşur .

Kromozom = DNA + Protein

* DNA ( Deoksiribo Nükleik Asit ) hücrelerimizdeki yönetici moleküldür . Vücudumuzdaki solunum , boşaltım vb. yaşamsal faaliyetler DNA kontrolündedir . DNA çift sarmallı iplik yapısındadır .

* Kromozomun yapısında bulunan DNA ‘nın belirli bölgesine gen denir . DNA ‘yı bir bir merdiven olarak düşünecek olursak bu merdivene ait basamakları oluşturan yapılar nükleotitlerdir . DNA ‘ nın yapı birimi nükleotitlerdir . Kalıtsal yapıları oluşturan maddeler büyükten küçüğe doğru sıralanırsa ;

– Kromozom > DNA > Gen > Nükleotit

* Bir nükleotit = Fosfat , şeker ve organik bazdan oluşmaktadır .

* DNA ‘da Adenin ( A ) , Timin ( T ) , Guanin ( G ) ve Sitozin ( C ) olmak üzere 4 çeşit nükleotit vardır .

* DNA zincirinde Adenin nükleotitinin karşısında her zaman Timin nükleotiti vardır .

A = T

* DNA zincirinde Guanin nükleotitinin karşısında Sitozin nükleotiti vardır .

G = C

* Her canlının birbirinden farklı olmasının nedeni ” nükleotit sayısının ve sıralamasının farklı olmasıdır ” .
Modifikasyon Nedir

* Çevresel faktörlerin etkisi ile canlıların gen yapılarının işleyişinde meydana gelen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir . Modifikasyonlar kalıtsal değil ise üreme hücrelerinde meydana gelmezler . Vücut hücrelerinde meydana gelirler .

Örneğin ;

– Çuha çiçeği bitkisinin 15 – 20 Co sıcaklığında yetişince beyaz , 30 – 35 Co sıcaklıkta yetişince kırmızı çiçek rengine sahip olması

– 16 Co sıcaklığında yetiştirilen sirke sineğinin kanatlarının düz , 25 Co sıcaklığında ise
kanatlarının kıvrık olması

– Himalaya tavşanının sırtındaki beyaz kürkler kazınıp kürklerin kazındığı bölgeye buz
torbası
konulduktan sonra çıkan kürklerin siyah renkte olması

– Dişi arıların polen ile beslenince işçi , arı sütü ile beslenince kraliçe arı olması

– Ortanca bitkisi pH < 7 asitli topraklarda yetişirse mavi çiçekli , pH > 7 bazik topraklarda yetişirse pembe çiçekli olması

– Karahindiba bitkisinin ovada yetiştiğinde uzun boylu , vadide yetiştiğinde kısa boylu
olması

– Güneş ışığına ya da yapay bir ışık kaynağına ( solaryum ) uzun süre maruz kalan bir kişinin
ten renginin koyulaşması

– Biri iyi diğeri kötü beslenen tek yumurta ikizlerinden iyi beslenenin kötü beslenene göre
daha kilolu olması

– Spor yapan kişilerin kas yapılarının , spor yapmayan insanlara göre daha gelişmiş olması

Mutasyon Örnekleri

Orak Hücreli Anemi :

Sağlıklı kişilerde kırmızı kan hücreleri yuvarlaktır ve oksijeni vücudun her yerine taşımak için küçük kılcal kan damarlarından geçerler . Orak hücreli kişilerde kırmızı kan hücreleri sertleşir ve yapışkan hale gelir . C şeklinde bir çiftlik aracı gibi görünür . Bundan dolayı bu hücrelere orak ismi verilmiştir . Orak hücreler erken öldüğünden dolayı kırmızı kan hücrelerinin eksikliğine neden olur . Ayrıca küçük kılcal kan damarlarında kan akışını tıkarlar . Bu durumda ağrı , enfeksiyon ve felç gibi diğer ciddi sorunlara neden olabilir .

Albinoluk ( Albinizm ) :

Ciltte , saçta veya gözlerde çok az renk olmasına veya hiç renk olmamasına neden olan nadir bir genetik bozukluk grubudur . Albinoluk ayrıca görme problemleriyle de ilişkilidir . Renk pigmentlerinin ( melanin ) yeterince üretilmemesinden dolayı kaynaklanır .

Altı Parmaklılık :

Doğuştan meydana gelen el ya da ayak parmaklarında fazladan bir parmağın olmasıdır .

Hemofili :

Hemofili genellikle kanın düzgün şekilde pıhtılaşmadığı kalıtsal bir kanama bozukluğudur .

Kanser :

Vücut hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde bölünerek doku ve organlara yayılmasıdır .Mutasyon Nedir

* Canlıların gen yapısında meydana gelir .

* Üreme hücrelerinde meydana gelirse kalıtsaldır . Nesilden nesile aktarılabilir .

* Vücut hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal değildir .

* Gen yapısında meydana geldiği için hem genotip hem de fenotipi etkiler .

* Mutasyonlarda geriye dönüş yoktur .

* Yararlı ya da zararlı mutasyonlar oluşabilir .

* Yararlı mutasyonlar canlının yaşama ve üreme şanslarını artırırlar . Adaptasyonlar yararlı mutasyonlar sonucunda oluşmuştur .

* Çevresel koşulların etkisinde meydana gelen kalıcı değişikliklerdir .

* Mutasyona neden olan çevresel etkenler aşağıdadır .

– Güneşten gelen zararlı ışınlar ( Ultraviyole = U.V )

– X ışınları ( Röntgen ışınları )

– Radyasyon ( Hiroşima – Nagasaki )

– Sigara

– Kimyasal maddeler ( Tarım ilaçları = DDT )

Aşırı ilaç kullanımı

* Mutasyonlar DNA üzerinde hangi şekilde gerçekleşebilir ;

– DNA nükleotid bazının yanlış bir nükleotid bazı ile eşlenmesi

– DNA’ ya yeni nükleotid dizilerinin eklenmesi

– DNA üzerindeki nükleotid dizilerinin silinmesi

– Kromozom sayısının artması